Γρηγοριάδης, Σόλων.

Ιστορία της σύγχρονου Ελλάδος : 1941-1974 / Σόλωνος Νεοκ. Γρηγοριάδη.
- Αθήνα : Κ. Καπόπουλος, 1975.
- 7 τ. : εικ., πορτρ. ; 25 εκ.

Ελλάς -- Ιστορία -- 1941-1974
Ελλάς -- Ιστορία -- Κατοχή, 1941-1944
Ελλάς -- Ιστορία -- 1967-1974
Περιέχει βιβλιογραφία

τ.1. Κατοχήτ.2. Κατοχή και απελευθέρωσητ.3. Ένοπλος αναμέτρησιςτ.4. Δημιουργία και πολιτικήτ.15. Επιβολή- Ακμήτ.6. Αποτελμάτωσιςτ.7. Κατάρρευσις
949.5 074